O fundacji


Fundacja na Recz Ochrony Praw Zwierząt NERO została zarejestrowana w KRS dopiero w listopadzie 2008 roku ale swoją działalność rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Powstała z inicjatywy wolontariuszy współpracujących z sochaczewskim Schroniskiem dla zwierząt "AZOREK".
Członkami Fundacji są osoby nie związane bezpośrednio z tą instytucją ale posiadające bogate doświadczenie aktywnej pomocy potrzebującym zwierzętom a także osoby należące do Związku Kynologicznego w Polsce. Łączy nas wysoka wrażliwość na cierpienie zwierząt, nie tylko tych bezpańskich, lecz także tych które mają właścicieli.

CELE NASZEJ ORGANIZACJI :

- zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną
- leczenie, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji
- interweniowanie wobec zagrożenia zdrowia i życia zwierząt pokrzywdzonych

AKTUALNIE POD OPIEKĄ FUNDACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PSY MIESZKAJĄCE: - wolno w polu - w domach tymczsowych - w boksach fundacji - w przytulisku Andrzeja i Eli:

- PRZYTULISKO PAŃSTWA ELŻBIETY I ANDRZEJA Z IŁOWA

Powstało kilka lat temu, zaczęło się od kilku psów, obecnie jest ich ok. 65.Psy mieszkają w całym domu razem z Państwem. Nad całą sforą pieczę sprawuje Pan Andrzej, człowiek po chorobie nowotworowej. Nie jest zbyt silny i sprawny ale jakoś daje radę pilnować kolejności wychodzenia na dwór, nad tym by psy się nie pogryzły. Pan Andrzej każdego dnia gotuje w wielkim parniku jedzenia dla całej sfory.
Pani Ela dba o to by nie zabrakło środków finansowych na utrzymanie psiaków, na ich leczenie, sterylizacje, szczepienia. Niestety są w tym wysiłku jak na razie osamotnieni . A brakuje tam wszystkiego.


  Status