Sprawozdania


  Sprawozdanie finansowe za rok 2012

  Bilans 2012

  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

  Sprawozdanie finansowe za rok 2011

  Bilans 2011

  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

  Sprawozdanie finansowe za rok 2010

  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

  Sprawozdanie finansowe za rok 2009

  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009